Cano đưa đón khách miễn phí

Chúng tôi đảm bảo rằng mọi sự di chuyển của quý khách giữa Hòn Tằm và đất liền đều được chăm chút chu đáo, và hoàn toàn miễn phí. Ca nô của chúng tôi di chuyển liên tục mỗi giờ để đưa khách từ đất liền vào resort và ngược lại.

Lịch tàu:

Mainland - Entertainment Area  Entertainment Area - Mainland   Mainland - Resort Area   Resort Area - Mainland
08:00 08:20 08:00  08:30 
09:00 09:20 09:00  09:30 
10:00  10:20 10:00  10:30 
11:00 11:20  11:00 11:30 
12:00 12:20 12:00  12:30
13:00 13:20 13:00  13:30
14:00 14:20 14:00  14:30 
15:00 15:20 15:00  15:30 
16:00 16:20  16:00  16:30
    17:00  17:30 
     18:00 18:30 
     19:00  19:30 
     20:00 20:30  
     21:00 21:30  
     22:00 22:30  

Đăng ký nhận bản tin